22.03.2023

Новоизбраните съдебни заседатели в Окръжен съд – Ямбол се заклеха

Тържествена церемония за полагане на клетва на допълнително избраните съдебни заседатели в Окръжен съд – Ямбол се проведе днес, 13 юли 2020 година. Съдебните заседатели се заклеха пред съдиите от Окръжен съд – Ямбол за четири годишния си мандат. С подписването на клетвения лист те официално встъпиха в длъжност. Церемонията беше ръководена от Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Ямбол Васил Петков, който поздрави новоизбраните съдебни заседатели и им пожела ползотворна и добросъвестна работа през предстоящия им мандат.
След церемонията по полагане на клетвата се проведе начално обучение на новоизбраните съдебни заседатели. Председателят на Окръжен съд – Ямбол разясни статута, правата и задълженията им.

След края на обучението се проведе и Общо събрание на съдебните заседатели, на което бяха приети вътрешни правила за организация на работата на съдебните заседатели в Окръжен съд – Ямбол.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com