01.04.2023

Свободни длъжности за войници в Сухопътни войски

Военно окръжие ІІ степен – Ямбол информира, че до 04 септември 2020 г. съгласно МЗ № ОХ-411/01.06.2020 г. се приемат документи за обявените 190 вакантни длъжности за войници в Сухопътни войски, от които 30 за гарнизон Ямбол, които са разпределени както следва:

– 15 вакантни длъжности за военно формирование 52590 – Ямбол

– 15 вакантни длъжности за военно формирование 54100 – Ямбол

Изисквания към кандидатите са да имат средно или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват, да не са навършили 40 години към датата на приемане на военна служба, да са годни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер,

да нямат друго гражданство, да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) към датата на подаване на заявлението и не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия, да покриват нормативите за физическа годност, определени с МЗ № ОХ–370/02.05.2018 г., да са психологично пригодни.

Конкурсът ще се проведе за времето от 16 ноември до 30 ноември 2020 г.

За справки и повече информация : Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11 и тел. 046 66 22 56 и 046 66 16 99.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com