22.03.2023

Квалификационен курс за „Старши спасители“

Водноспасителната служба на БЧК набира кандидати за придобиване на квалификационна степен „Старши спасител“.

     ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 Да са завършили успешно курсовете за ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове“ и “Воден спасител на открити водни площи и море” или „Воден спасител“;

  1. Да имат стаж най-малко 10 месеца за последните 5 години преди курса, като “Воден спасител на открити водни площи и море” или 20 месеца, като ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”. Удостоверява се с копие от трудовата книжка;
  2. Да представят препоръка от работодател;
  3. Да представят препоръка от Областния секретариат на БЧК по местоживеене;
  4. Да имат завършено средно образование;
  5. Да представят медицинско свидетелство, удостоверяващо физическа годност за занимания с плуване и гмуркане;
  6. Да представят индивидуална застраховка “Злополука” за времетраенето на курса.

Курсът ще се проведе в периода  30 септември – 04 октомври 2020г. в Националния учебен център на БЧК в град Созопол.

Кандидатите заплащат такса за обучение от 150,00 лв., която не включва настаняване, храна и транспортни разходи.

    ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

    Марио Бързачки – гл.експерт в Дирекция „ВСС“ към БЧК, тел.: 0879 45 45 98,

e-mail: m.barzachki@redcross.bg.

Добриела Праматарова – специалист „Водноспасителна дейност“ в БЧК – Ямбол, тел.: 0886 344 250, e-mail: yambol@redcross.bg, за кандидати от Ямболска област.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com