21.03.2023

Местна гражданска инициатива срещу добив на злато започна в община Болярово

Местна гражданска инициатива разкри подписка в Болярово с искане Общинският съвет  на Болярово и областният управител на област Ямбол да не одобряват устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми на територията на община Болярово.

Поводът за учредяването на Местната гражданска инициатива бе факта, че едва преди месец от медиите местните хора научиха за издаденото Разрешение № 372 от 10.03.2014 г. на Министъра на икономиката и енергетиката и подписания Договор от 07.11.2017 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Иглика“, разположена в землищата на  селата Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово, Шарково, Община Болярово и селата Вълча поляна, Голям дервент, Лалково, Община Елхово. Подписката е начин, с който жителите на община Болярово да имат възможност да изразят своето мнение за бъдещето на общината, в която живеят и отглеждат децата си или посрещат внуците си, обясняват от Инициативния комитет.

Подписката ще се проведе през периода от 22.08.2020г. до 21.10.2020 г., като в нея имат право да участват в подписката имат всички жители с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Болярово.

 

Места за провеждане на подписката:

Гр. Болярово – в информационен център на ул. “Димитър Благоев“ № 7 и от врата на врата

с. Мамарчево – Читалище „Светлина1928“ на пл. “Георги Мамарчев“ № 3 и от врата на врата

с. Воден – Читалище „Ана Маймункова 1894“ на ул. “Нико Пехливанов“ № 69 и от врата на врата

с. Малко Шарково – кметство на ул. ”Димитър Благоев” № 23 и от врата на врата

с. Шарково – кметство на ул. ”Атанас Ангелов” № 3 и от врата на врата

с. Иглика – от врата на врата

с. Ситово – кметство на ул. ”Бяло море” № 1 и от врата на врата

с. Крайново – кметство на ул. ” Пирин” № 25 и от врата на врата

с. Странджа – кметство на ул. ”Кирил и Методий” № 2 и от врата на врата

с. Горска поляна – кметство на ул. ”Девети септември” № 1 и от врата на врата

с. Ружица – кметство на ул. ”Гео Милев” № 1 и от врата на врата

с. Дъбово – кметство на ул. ”Рила” № 6 и от врата на врата

с. Стефан Караджово – читалище „Стефан Караджа 1904“  на пл. ”Стефан Караджа” № 28 и от врата на врата

с. Попово – читалище „Н. Й. Вапцаров 1930“  на ул. ”Георги Димитров” № 12 и от врата на врата

с. Вълчи извор – кметство на ул. ”Георги Димитров” № 3А и от врата на врата

с. Златиница – кметство на ул. ”Георги Димитров” № 16 и от врата на врата

с. Камен връх – кметство на ул. ”Пирин” № 25А и от врата на врата

с. Денница – кметство на ул. ”Девети септември” № 2 и от врата на врата

с. Оман – кметство на ул. ”Иван Даскалов”№ 5 и от врата на врата

с. Голямо Крушево – читалище „Просвета 1927“ на ул. ”П. Пенев” № 35 и от врата на врата

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com