23.03.2023

Включете се в разработването на Плана за развитие на община Болярово за 20121-2027 г.

Гражданите на община Болярово имат възможност да се включат пряко в разработването на бъдещия План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027, като отправят своите предложения до общинската администрация.

Община Болярово вече събира препоръки и коментари чрез въпросник, който жителите могат да попълнят и изпратят както чрез Центъра за информация в града, така и онлайн чрез линк https://www.surveyrock.com/ts/7XJGMO?fbclid=IwAR0dk4y8XNhDhzt4Y4ctYfD5u0w32Mao6O_zdVAuckKuRADO-CFjDhVHCDg.

Планът за интегрирано развитие на Община Болярово за периода 2021-2027 г. ще определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини, в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточния регион за планиране, Общия устройствен план на общината, като и целите на Кохезионната политика на Европейския съюз за насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи, обясни заместник-кметът Нина Терзиева и призова повече граждани и организации да се включат в допитването.

Формулярът за попълване на въпросника на хартиен носител е публикуван на сайта на общината.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com