22.03.2023

Стартира вторият етап на археологическите проучвания на Средновековната крепост “Малкото кале“ край село Воден, община Болярово

На 9 септември 2020 г. екип на Регионален исторически музей – Ямбол, ръководен от ас. д-р Стефан Бакърджиев и археолога Явор Русев, стартира втория етап от археологическите проучвания на Средновековната крепост „Малкото кале“ край село Воден, община Болярово. Археологическите разкопки ще се осъществят със средства в размер на 21 000 лева, осигурени от Министерство на културата по проект на музея.  В планираните разкопки, които ще се проведат в рамките на 20 дни, отново ще се включат студенти от Университета по библиотекознание и информационни технологии в град София. Средновековната крепост се намира на 2,5 километра югоизточно от с. Воден, община Болярово, област Ямбол в местност Малкото кале и от 2017 година има статут на недвижима археологическа ценност с категория „национално значение”. Археологическите разкопки стартират през 2008 г. и се ръководят от екип от специалисти на РИМ – Ямбол с научен ръководител ас. д-р Стефан Бакърджиев. Самата крепост е малка и има четириъгълна форма с  размери 32 x 33 x 29 x 30 м, затваряща пространство от около 1083 кв. м. Към  момента е проучена е почти изцяло западната крепостна стена с ъглов кръгъл бастион и части от северната и южната стени. Крепостната стена е с дебелина 2,0 м и е  изградена от ломени камъни, споени с бял хоросан. Тя е запазена на височина между 2,5 – 3,8 м. До момента е проучена изцяло западната вътрешна половина на крепостта. Разкритите помещения са верижно разположени покрай западната и южната крепостни стени, като оформят правоъгълен двор. Крепостта има вход разположен в средата на северната крепостна стена. По запазената част от сградите се наблюдава украса на фасадите с хоросанови замазки, тухлени касети и ниши, а входовете са били с тухлени арки. В строителството широко са използвани декоративни тухли и керамопластични украси, което не е характерно за цивилните постройки. Представителният характер на крепостта “Малкото кале“ се допълва и от откритите до момента находки – голямо количество различна луксозна вносна керамика, оловни печати, литиен кръст, позлатено копче, апликации за кутии, фрагменти от стъклени подноси и стенописи. Стратиграфските наблюдения и откритите монети показват, че крепостта възниква не по-рано от средата на  XI век и е разрушена по време на Третия кръстоносен поход в края на XII век. Голямата значимост на проучванията на крепостта „Малкото кале“ се обуславя и от възможността за  проследяване на историческото развитие на региона в един сравнително кратък период (XI – XII век). Тя се явява единственият за сега археологически обект в днешните български земи, отразяващ архитектурния ренесанс, настъпил в Източната Римска империя по времето на династията Комнините. Средновековната крепост „Малкото кале“ е най-близо разположеният до Константинопол проучван археологически обект на територията на България, което неминуемо е оказало изключително силно влияние и го отличава от повечето намиращи се във вътрешността на страната.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com