30.03.2023

Откриване на учебната година в община „Тунджа“

На 15 септември с химна на Република България и издигане на знамето, в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, тържествено беше открита новата учебна 2020-2021 г.

В рамките на сценария по откриване на учебната година, във връзка с изпълнението на проект „Компас – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, Договор за БФП по ОП НОИР № BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-С01,финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., се проведе и празничното събитие „Традициите – път към доброто образование“, с водещ Наталия Цекова.

Гости на празника бяха Живко Желев – изпълняващ длъжността председател на Общински съвет „Тунджа“, Георги Георгиев – кмет на община „Тунджа“, Станчо Ставрев – заместник – кмет на общината, Илиян Анастасов – началник на РУ „Тунджа“, Стела Костова – председател на „РАКО“.

Приветствие към присъстващите по случай откриването на учебната година поднесоха Кметът на община „Тунджа“ г-н Георги Георгиев и директорът на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново.

Участие в събитието „Традициите – път към доброто образование“ с емблематични български песни взеха Ивета Костова, Даниела Косева и Румен Бошнаков. Богата програма представи и Фолклорен ансамбъл „Тунджа“.

Изненада за малките първокласници беше „Ключът на знанието“, предаден символично от ученик от горните класове на ученик от първи клас, с пожелание да отключи голямата крепост на знанието.

След приключване на събитието училищният звънецът прикани всички ученици в клас.

Община „Тунджа“ осигури подаръци за всички първокласниците от учебните заведения на нейната територия, както и за децата от подготвителните групи в училищата и детските градини. Поредицата „Подбрани извори за българската история“ в четири тома бе дарена на училищните библиотеки.

За началото на учебната година осмокласниците в професионалните паралелки от училищата в селата Тенево и Скалица получиха еднократна финансова помощ от общината.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com