30.03.2023

Археологическите проучвания в „Тракийски и античен град Кабиле“ започват на 1 октомври

На 1 октомври 2020 година, четвъртък, започват редовните археологически проучвания в Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле“. Тракийският и античен град Кабиле е един от най-емблематичните археологически обекти от Античността, разположени в Югоизточна Тракия. В хронологически план градът съществува от IV в. пр. Хр. до кр. на VI в. сл. Хр. През римската епоха от 136 г. сл.Хр. е един от най-значителните римски военни лагери в провинция Тракия.

През 2014 г. Регионален исторически музей – Ямбол стартира дългосрочен проект за издирване и проучване на римския военен лагер в Кабиле. Като част от нея бе финансирането на мащабно геодезическо проучване в непроучените части на археологическия резерват. Съобразно резултатите от него бяха предприети проучвания в най-перспективния участък, в резултат на което към този момент изцяло е проучен трибунориума (къщата на военния командир), улиците около него и част от представителна сграда.

През настоящата година екипът на Регионален исторически музей – Ямбол под ръководството на ас. д-р Стефан Бакърджиев и Мирослав Козарев за трета поредна година ще продължи разкопките на представителната сграда. Тя е много масивна и с площ от над 2000 квадратни метра. Изградена е с няколко строителни техники, които са свързани и с различни строителни периоди от нейното функциониране. Към момента от самата сграда е проучена голяма галерия с настилка от строителна керамика споена с хоросан. Проучванията през 2018 и 2019 г. показват, че тази покрита галерия има два строителни периода. В посока изток към Източната порта, галерия преминава в голям по площ двор с настилка от тръмбована пръст и чакъл. В дворното пространство през 2018 г. беше разкрит и мраморен постамент за статуя и напълно запазен надпис от 166-169 година след Христа, издигнат от Елий Руф, префект (командир) на разположената в Кабиле кохортата, по повод изграждането на нови бани във военния лагер.

Проучванията показват, че сградата е построена вероятно в последната четвърт или в края на II век след Христа, има различни преправки от края на III век и началото на IV век и е унищожена в по време на готското нашествие през 377/378 г.  Местоположението на проучената в рамките на военния лагер сграда, нейната големина и представителност дават основание да се предполага, че това е Принципията (щаба на военната част) на римския военен лагер в Кабиле. Археологическите проучвания през 2020 година се извършват с финансиране от Министерство на културата по проект на Регионален исторически музей – Ямбол в размер на 22 822 лева.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com