21.03.2023

Каруци и сал „арестувани“ за закононарушения

След проведена дневна акция служители на сектор „Превенция и опазване на обществения ред“ и Общинска полиция  отново са конфискували каруци, с които се изхвърлят отпадъци на нерегламентирани сметища. Те са отнели и сал за незаконно пренасяне на товари по водите на река Тунджа.

Община Ямбол отново заявява, че ще бъде безкомпромисна с нарушителите и ще прилага най-строги мерки. Припомняме, че Общински съвет Ямбол прие Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол, в която се забранява изхвърлянето на строителни отпадъци на обществени места, в и около контейнерите за битови отпадъци, в дерета, по поречието на река Тунджа и други нерегламентирани за целта места.

Ръководството на Общината призовава гражданите да снимат нередности и нарушения на обществения ред, да подават сигнали и да изпращат снимките на press@yambol.bg или на официалната фейсбук страница на Община Ямбол.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com