01.04.2023

Повече пари за приемните семейства

От 2021 г. възнагражденията и издръжката на приемните семейства са предвидени в предстоящия за одобрение Закон за бюджета, а останалите разходи ще продължат да се осигуряват чрез проект „Приеми ме 2015″, който се удължава до края на следващата година.

В близко бъдеще следва да бъде приет и национален стандарт за приемната грижа, със съответната методика, в която основополагащо става регламентирането на функциите на всички страни, ангажирани с предоставянето на услугата, а именно – отделите „Закрила на детето“ в дирекциите „Социално подпомагане“, областните екипи по приемна грижа, приемните родители.

От началото на проекта през 2015 г. досега в приемна грижа в цялата страна  са обхванати над 5 700 деца. Според единодушното мнение на експертите по закрила на детето приемната грижа е най-добрата алтернатива за дете, което не може да бъде настанено при близки. Самият проект „Приеми ме 2015“ е окачествяван като един от най-успешните по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

„Планирането на развитието на приемната грижа на база анализ на потребностите от приемни семейства в даден регион остава важен фактор, за осигуряване на необходимите приемни семейства по брой и профил, както и намаляване на броя на незаетите приемни семейства“, подчерта ръководителят на проекта Огнян Христов.

В момента Областният екип по приемна грижа при Община Ямбол по проект „Приеми ме 2015“ проучва и обучава две семейства – нови кандидати за професионални приемни родители от областта. Всички заинтересовани, които желаят да получат повече информация за приемната грижа и условията за кандидатстване, могат да потърсят контакт с Областния екип по приемна грижа,  в Комплекса за социални услуги за деца и възрастни в гр. Ямбол, на адрес: ул. „Търговска“ 120.

Двадесет и седем са утвърдените приемни семейства  по проект „Приеми ме 2015“  в Ямболска област към края на м. септември 2020 г. В петнадесет от тях има настанени деца, останалите дванадесет са свободни – две в община Ямбол, две в община Тунджа и осем – в община Елхово. Причината – липса на деца, подходящи за настаняване в условията на приемна грижа, както и субективни причини – отсъствие на приемните родители от страната, здравословни проблеми, които възпрепятстват настаняването.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com