21.03.2023

Дофинансирането – нова тежест пред общините в Covid кризата

Дофинансирането на проекти, с одобрено европейско финансиране, от бюджетите на общините е допълнителна и непосилна тежест за част от общините в условията на епидемичната криза. За това предупреди кметът на община Тунджа Георги Георгиев, който е и член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините.

Реализацията на много от проектите, със спечелено европейско финансиране, на практика зависи от отпускането на средства от бюджета на общината, посочи той:

„Изготвени преди години, в процес на одобряване и бих казал мотане на управляващите органи години наред, в резултат на което остарели оферти за доставка на материали и строителни дейности или на оборудване и обзавеждане. И като стартираме самите проекти се оказва, че цените са съвсем други“.

Като конкретен пример Георгиев посочи проекта за ремонт и разширение на улица в село Веселиново, който е разработен през 2016 година, а се реализира в момента.

Разчетите там не са актуални и излиза, че допълнителни количества ще възникнат при биндер – основата преди асфалтирането, които няма кой да ги плати друг, освен Общината.

Заради непредвидените разходи покрай Covid кризата може да се стигне и до отпадането на част от проектите.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com