01.04.2023

Започва изграждане на кръгово кръстовище в Ямбол на улиците „Милин камък“ и „Търговска“

На 14 ноември, събота, започва изграждането на  кръгово кръстовище в Ямбол – на улиците „Милин камък“ и „Търговска“.

Целта на проекта е преустройване на съществуващото сега четирикoлонно кръстовище, осигуряващо обслужване на моторни превозни средства, като кръгово и обслужване на всички направления при осигуряване на условия за безопасност на движението.

Проектът е изготвен с технически елементи, съответстващи на проектната скорост на двете улици, съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища от 2000 година и Наредба №2 от 29 юни 2004 година за „Планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии“ при условието за максимално придържане към съществуващите улици и заемане на минимални площи за отчуждаване.

Преустройството е проектирано с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване на кръстовището.

Временната организация на движението се извършва в шест етапа, както следва:

първи етап – в него се изграждат тротоарите, които описват кръговото кръстовище, без да засягат транспортното движение на съществуващото кръстовище;

втори етап – в него се затваря дясната лента за движение по улица „Търговска“ и улица „Милин камък“ – юг, като движението се извършва в лявото платно на съществуващото кръстовище. Движението е двупосочно, обозначено със съответните пътни знаци;

трети етап – в него се затваря лявата лента за движение на улица „Търговска“ и улица „Милин камък“ – юг, като движението се извършва в дясното новоизградено платно на улиците. Движението е двупосочно, обозначено със съответните пътни знаци;

четвърти етап – в него се затваря изходът на улица „Търговска“ и входът на улица „Милин камък“ – север, като движението по тези направления се пренасочва от предхождащите ги кръстовища;

пети етап – в него се затваря входът на улица „Търговска“ и изходът на улица „Милин камък“ – север, като движението по тези направления се пренасочва от предхождащите ги кръстовища;

шести етап – в него се изгражда вътрешният кръг и се извършват довършителни работи по цялото кръстовище, като организацията на движението в този етап е вече по новоизграденото кръстовище.

 

 

 

Очаква се ремонтните дейности да приключат до края на годината. Община Ямбол се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com