02.10.2022

Община Болярово търси вашето мнение

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Болярово започна разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
Документът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие и връзките с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.
Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.
Анкетата ще откриете тук:  https://www.bolyarovo.bg/bg/page/380 .
ТЪРСИМ ВАШЕТО МНЕНИЕ!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com