21.03.2023

Общинските съветници промениха бюджета на община Ямбол за служебни погребения

На 30 ноември, понеделник, в зрителната зала на Община Ямбол се проведе 15-то заседание на Общински съвет – Ямбол, в чиято програма беше заложена само една точка.

Общинските съветници гласуваха промяна на бюджета на община Ямбол във връзка с постъпило искане от траурна агенция, извършваща служебни погребения.

Агенцията уведомява съвета, че във връзка с извънредната епидемична обстановка и въведените изисквания за дезинфекция при служебните погребения на лица, починали с коронавирусна инфекция, е необходимо осигуряването на санитарен чувал, санитарни костюми, хладилна камера, носачи и дезинфекция на обща стойност от 185 лева.

Съветниците одобриха промени по разходната част на бюджета за погребението на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане – 11 000 лева.

Общинският съвет гласува за всеки отделен случай помощта да не надвишава 212 лева, а за хора, починали с коронавирусна инфекция – 397 лева на човек.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com