30.03.2023

Извънредното разписание на градския транспорт в Ямбол се удължава до 10 януари 2021 година включително

В Община Ямбол постъпи молба от „Юнион Ивкони“ за продължаване на срока на извънредното разписание на автобусите от градския транспорт поради увеличения брой заразени от COVID-19 и поставени под карантина служители на фирмата.

В тази връзка действието на разписанието се удължава до 10 януари 2021 година, неделя, включително.

Поради увеличен брой заразени от COVID-19 и поставени под карантина служители на фирма „Юнион Ивкони“ се налага въвеждане на временно разписание на автобусите от градския транспорт в Ямбол От 3 ноември 2020 г. /вторник/ до 10 януари 2021 г. /неделя/ влиза в сила следното разписание:
Делнични /работни/ дни:
• Линия № 1 28 курса с часове на тръгване: 04:20 ; 05:20 ; 06:15 ; 06:35 ; 07:00 ;07:20
/“Язаки“/; 07:45 ; 08:05 /“Язаки“/; 08:28 /“Язаки“/; 08:50 ; 09:20 ; 10:20 ; 11:20 ; 12:20 ; 12:50 ;
13:20 ; 14:20 ; 15:20 ; 16:20 /Язаки/; 16:43 ; 17:00 ; 17:20 /Язаки/; 17:50 ; 18:20 ; 18:50 ; 19:20
; 19:50 ; 21:30 /за влака/.
• Линия № 2 23 курса с часове на тръгване: 06:10 ч.; 06:55 ч.; 07:20 ч.; 07:40 ч.; 08:05;
08:25; 08:50; 09:35; 10:35; 11:30; 12:15; 12:43; 13:05; 14:05; 15:05; 16:20; 16:50; 17:20; 17:50;
18:20; 18:50; 19:20; 19:50.
• Линия № 5 22 курса с часове на тръгване: 06:25; 07:10; 07:40; 08:05; 08:30; 08:55;
09:40; 10:25; 11:10; 12:05; 12:35; 13:05; 14:05; 15:05; 15:50; 16:35; 17:05; 17:35; 18:05; 18:35;
19:05; 19:35.
• Линия № 13 2 курса с часове на тръгване: 07:14; 16:10.
• Линия № 16 28 курса с часове на тръгване: 06:30; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00;
09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00;
16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00 /всички до с. Кукорево/.
• Линия № 20 16 курса с часове на тръгване: 05:40; 06:40; 07:41; 08:36; 09:40; 10:44;
11:48; 12:45; 13:45; 14:44; 15:40; 16:36; 17:40; 18:46; 19:45; 21:25 /изчаква влака/.
• Линия № 20А 1 курс с час на тръгване: 04:10.
• Линия № 23 6 курса с часове на тръгване: 06:42 /лозя/; 07:24 /КОС/; 08:17 /лозя/;
11:40 /лозя/; 15:40 /233/; 17:05 /лозя/.
• Линия № 25 16 курса с часове на тръгване: 04:10; 05:20; 06:38; 07:40; 08:38; 09:42;
10:46; 11:50; 12:44; 13:42; 14:46; 15:50; 16:44; 17:40; 18:45; 19:45.
Празнични и почивни дни:
• Линия № 1 17 курса с часове на тръгване: 4:20; 5:20; 6:20; 7:20 /“Язаки“/; 08:20; 9:20;
10:20; 11:20; 12:20; 13:20; 14:20; 15:20; 16:20 /“Язаки“/; 17:20; 18:20; 19:20; 21:30 /за влака/.
• Линия № 2 16 курса с часове на тръгване: 06:15; 7:05; 07:52; 8:38; 09:25; 10:15; 11:00;
11:50; 12:35; 13:35; 14:20; 15:05 16:20; 17:20; 18:20; 19:20.
• Линия № 5 15 курса с часове на тръгване: 06:40; 07:30; 08:15; 09:30; 10:15; 11:05;
12:05; 13:00; 13:50; 14:45; 15:45; 16:45; 17:30; 18:20; 19:10.
• Линия № 16 15 курса с часове на тръгване: 06:30; 07:25; 08:20; 09:20; 10:20; 11:20;
12:20; 13:20; 14:20; 15:20; 16:20; 17:20; 18:20; 19:20; 20:10 /всички до с. Кукорево/.
• Линия № 20 16 курса с часове на тръгване: 05:40; 06:40; 07:41; 08:36; 09:40; 10:44;
11:48; 12:45; 13:45; 14:44; 15:40; 16:36; 17:40; 18:46; 19:45; 21:25 ч. /изчаква влака/.
• Линия № 20А 1 курс с час на тръгване: 04:10.
• Линия № 23 3 курса с часове на тръгване: 08:17 /лозя/; 11:40 /лозя/; 16:35 ч. /лозя/.
• Линия № 25 16 kурса с часове на тръгване: 04:10; 05:20; 06:38; 07:40; 08:38; 09:42;
10:46; 11:50; 12:44; 13:42; 14:46; 15:50; 16:44; 17:40; 18:45; 19:45.
Линия № 18–К 3 курса – събота: 08:40; 09:40; 11:40 ч. 2 курса – неделя: 08:40; 11:40 ч.
Линия № 18–Б 5 курса – събота: 07:20; 08:20; 09:20; 10:40; 11:40 ч. 3 курса – неделя:
07:20; 08:20; 11:40 ч.
Община Ямбол приканва пътуващите граждани към отговорно
поведение и спазване на всички противоепидемични мерки.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com