01.04.2023

Получени материали за борба с COVID 19

За нуждите на работата в епидемичната обстановка и борбата с COVID 19, по искане на областния управител и директора на РЗИ, за област Ямбол от Логистично-координационния център са разпределени допълнително количества еднократни и многократни защитни облекла, антигенни тестове, медицински маски, ръкавици, дезинфектанти за ръце, за настилки и повърхности.

Получените материали са: 6000 антигенни тестове, 1800 броя защитни облекла, 1600 защитни маски, над 400 литра дезинфектант, голямо количество предпазни очила и ръкавици. Всички материали са получени в РЗИ и предстои да бъдат разпределени между лечебните заведения, общопрактикуващите лекари, МВР, както и социалните домове в областта.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com