21.03.2023

Одобрен е поредният проект на община „Тунджа“ за доставка на услугата „Обществена трапезария“

Фонд „Социална закрила“ одобри за финансиране проект „Обществените трапезарии – социална закрила в малките населени места от селски тип“, депозиран по Целева програма „Обществени трапезарии“.

Проектът е на стойност 83 664 лв. Чрез него ще бъде доставяна готова храна, включително до домовете на потребителите при необходимост, за 105 лица от населените места на община „Тунджа“ през календарната 2021 година.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com