30.03.2023

В община Болярово въвеждат задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца

По искане на родители в община Болярово въвеждат задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца още през новата учебна година. Решение за това вече е утвърдено от Общинския съвет.

В детска градина „Здравец“ и нейните филиали са обхванати на 100 % 4-годишните деца, които живеят на територията на община Болярово. Към 1 декември 2020 г., при актуализиране на списъците в ДГ „Здравец” в гр.Болярово децата са 12, във филиала в с. Воден – 6 и във филиала в с. Стефан Караджово – 2. Родителите на децата от тази възрастова група имат желание и готовност за задължителна предучилищна подготовка.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com