21.03.2023

Община Ямбол два пъти поиска от Министерство на отбраната изоставени военни имоти

Кметът на Ямбол Валентин Ревански е поискал два пъти придобиване на собственост от Община Ямбол на държавни имоти с отпаднала необходимост на територията на град Ямбол. Първото искане е отправено през месец май 2020 година, а второто – през месец декември 2020 година. Имотите се намират в района на бившите „Пехотински казарми“.

В молбата, отправена към министъра на отбраната Красимир Каракачанов, бяха описани и намеренията на Община Ямбол за бъдещето развитие на имотите, които се характеризират с изключително важно значение за развитието на нашия град.

Целта е върху тях да бъде изграден нов жилищен комплекс със съвременна инфраструктура и прилежащите към тях зони за отдих,  обществени функции, нови улици, спортна и образователна инфраструктура, търговски площи и паркова територия. Предложението беше включено в Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година, одобрена от Общински съвет Ямбол.

Отговор от Министерството на отбраната е получен в началото на тази година. В него се посочва, че министърът на отбраната не дава положително становище на отправените искания, като се мотивира с необходимостта от реализиране на приходи за държавния бюджет.

На 29 януари 2021 година МО обявява търг с тайно наддаване на редица имоти в цялата страна, сред които и един от деветте парцела от бившите „Пехотински казарми“ в Ямбол. Началната тръжна цена на имот с площ от 98,398  декара, заедно с 28 сгради, е 5 173 000 лева, а търгът в сградата на МО е насрочен за 5 март 2021 година.

Община Ямбол уважава решението на Министерството на отбраната, което иска да продаде свой имот и да реализира съответния приход и е готова да окаже необходимата помощ на всеки бъдещ инвеститор, който ще допринесе за икономическото развитие на града. Имотът остава в границите на общината, без значение кой ще бъде неговият купувач.

В отговора на МО се посочва и това, че при неуспешни тръжни процедури ще бъде преразгледана визията за тях. Имайки предвид това, Община Ямбол е готова отново да поиска имотите с отпаднала необходимост за МО, но с голямо значение за Ямбол.

Вярваме, че с горепосочените факти ще бъде сложен край на всякакви опити за манипулация на общественото мнение.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com