22.03.2023

Решават за бюджета на община Болярово

Общинският съвет в Болярово ще заседава утре. Сред най-важните точки в дневния ред е бюджетът на общината за тази година.

9 200 000 лева са очакваните засега приходи за община Болярово за тази година. Субсидията от централния бюджет спрямо 2020 г. е увеличена общо със 903 161 лв. Повишени са стандартите във функциите общи държавни служби, образование, социално осигуряване, подпомагане и грижи, здравеопазване и култура.

В края на бюджетната 2020 година общината приключи с преходен остатък по банкова наличност в размер на 1 445 855 лева, като той се разпределя за всички функции и дейности в общинвата. Общият размер на разходите за държавни дейности, определени по единни разходни стандарти, е 4 979 086 лева и се осигурява с обща допълваща субсидия.

Финансирането на местните дейности и дофинансиране на държавните дейности ръководството на общината предлага да се осигури от собствени приходи – 1 161 487 лева, обща изравнителна субсидия – 630 800 лв., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване – 122 800 лв. и от преходен остатък 404 588 лв.

Капиталовите разходи са в размер на 1 003 914 лева. От тях 752 100 лева са целеви средства от централния бюджет, 251 814 лв. от собствени приходи и преходен остатък.

В Болярово съветниците ще обсъдят и предложението на кмета Христо Христов общината да кандидатства с нов социален проект за общо 210 потребители.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com