30.03.2023

Нина Терзиева, кандидат за народен представител от „БСП за България“: Крайно време е държавата с целия ѝ ресурс да се завърне в област Ямбол

  • Като представител на местната власт с какво ще бъдете полезна в парламента?
  • Всички проблеми на обществото намират своята проява в местната власт. Съответно, техните решения започват от най-ниското ниво на власт – местната. Формирането на ефективни, работещи политики не може да се осъществи без достатъчно познания за реалните потребности на хората, за техните очаквания, мечти, за държавата, която им е нужна.

От друга страна, опитът в местната власт създава правилна преценка кое би могло да се осъществи на локално ниво и каква ще бъде ползата от него. Представителите на местната власт в парламента ще допринесат за приближаване на държавата до хората, ще направят управлението много по-справедливо и ефективно.

  • Какво иска да промени „БСП за България“ в областта на регионалното развитие?
  • Основен принцип в предизборната платформа на коалиция „БСП за България“ е постигане на заложеното в Конституцията на Република България и в Закона за регионално развитие, балансирано развитие на регионите, включително и чрез създаване на инвестиционен фонд, подкрепящ най-изостаналите територии.

Чрез реалната децентрализация, изразяваща се не само във възлагане на отговорности, но и в делегиране на правомощия и ресурсно обезпечаване, се цели създаването на силни местни власти, които са основата на всяко справедливо и модерно управление.

  • Какви лични ангажименти поемате към Ямболска област?
  • Реализиране на идеята за създаване на Национален фонд за сближаване на регионите, който да предоставя подкрепа на област Ямбол като област, която изостава в своето развитие. Подкрепата се изразява в три основни стълба: помощ за развитие на бизнеса, подкрепа за хората, развитие на инфраструктурата- общинска и държавна.

Създаване на нов контролно-пропускателен пункт на българо-турската граница на територията на област Ямбол за търговски и туристически цели.

Осигуряване на достъп до мобилни услуги и интернет във всяко наелено място на областта.

  • Защо да ви подкрепят избирателите на 4.04?
  • Защото отчаяно се нуждаем от промяна!

Имаме нужда от повече сигурност и спокойствие за себе си, за живота на своите родители и живота на своите деца. Крайно време е не само да изпълняваме решенията, които някой друг е взел вместо нас. Крайно време е и нашият глас да бъде чут и държавата с целия ѝ ресурс да се завърне в област Ямбол.

Купуването и продаването на гласове е престъпление.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com