21.03.2023

Контролирано изпускане на водни маси от язовир „Жребчево“ по река Тунджа

 

От 15 април до 31 май се осъществява контролирано изпускане на водни маси от язовир „Жребчево“ по река Тунджа, с цел достигане и поддържане на контролен обем от 330  милиона кубични метра, което наложи  изменение на месечния график за април 2021 г. в частта му за язовира.

Изпускането се извършва и с цел ограничаване на евентуални неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите, информират от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

В тази връзка е възможно преминаване на по-висока вълна по поречието на Тунджа и нейните притоци.

Към момента наличният обем на язовир „Жребчево“ е 330,848  милиона кубични метра, което гарантира напояването за сезон 2021, както и отводняването на река Тунджа, включително и водите, необходими за запълване на язовир „Овчарица“.

 От Басейнова дирекция посочват, че поради големия постъпващ приток в язовир „Жребчево“ в момента е преустановено подаването на водни обеми от язовир „Копринка“ по река Тунджа.

Необходимо е и осигуряване на благоприятни условия през размножителния период на рибите в периода от 15 април до 31 май.

Отчитайки динамичната хидрометереологична обстановка, с цел поддържане на нивото в язовир „Жребчево“ без значителни амплитуди, постъпващият приток ще бъде използван за електропроизводство.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com