01.04.2023

Тържествена сесия в община „Тунджа“

На 22 април 2021 г., на Тържествена сесия по повод Деня на Община „Тунджа”, председателят на Общински съвет „Тунджа“- Нели Славова и кметът на община „Тунджа“- Георги Георгиев, връчиха наградите „Почетен гражданин на община „Тунджа“, „За граждански принос”, „За стопанска инициатива”, почетен  „Герб на Община Тунджа“ – златен, почетен  „Герб на Община Тунджа“ – сребърен, определени с решения на общинския съвет.

В празничното си слово кметът Георги Георгиев подчерта, че „…„Тунджа“ не е просто територия, а смисъл и стойност, защото е нашият дом, семейство, работа, нашата природа. Ценност, обединила идеите, опита, усилията и труда на поколенията…

…Посланието на днешния празник е в силата, която носим да преодоляваме изпитанията и във вярата, че можем заедно да сътворим по-добро.

Благодарим Ви за вдъхновението и мъдростта, за гражданската активност и енергия, за професионализма и човечността, с които работите за утвърждаването на община „Тунджа“ като общност, което е най-голямото ни постижение.

Бъдете здрави! Бъдете дълголетни!

Честит празник и да пребъде община „Тунджа“!“

На Тържествената сесия бяха връчени наградите за 2020 и 2021 г.

С Решение № 123/ 23.03.2020 г. на Общински съвет – „Тунджа“ са наградени:

 1. Звание „Почетен гражданин на Община „Тунджа“ – Тончо Вълчев Тонев – общественик, дарител и земеделски производител от с. Овчи кладенец.
 2. „Награда за стопанска инициатива”:

2.1. За принос в развитието на икономиката и за постигнати резултати в стопанската дейност през годината, колективна награда на:

 • Фирма „Хорес Профешънъл Сървис“ ЕООД гр. София с управител Цани Дончев Христов
 1. Награда „За граждански принос” за личен принос и родолюбиви начинания на:
 • Валентин Василев Маринов – общественик от с. Завой;
 • Гроздьо Недялков Гроздев – общественик от с Бояджик.
 1. Почетен знак „Герб на община „Тунджа” – златен:
 • Димитър Йорданов Димитров – директор на дирекция в Община „Тунджа“;
 • Живко Стефанов Желязков – общественик от с. Могила;
 • Иван Колев Тантеров – писател от с. Хаджидимитрово;
 • Йордан Желев Георгиев – общественик от с. Коневец на 90 години;
 • Йорданка Иванова Маркова – общественик от с. Овчи кладенец;
 • Кольо Славов Дичев – кмет на с. Кукорево;
 • Красимир Иванов Трънков – строителен предприемач от с. Тенево;
 • Минчо Георгиев Минчев – учител от с. Чарган на 80 години;
 • Митко Динев Петков – кмет на с. Скалица;
 • Недка Косева Андреева – главен експерт в Община „Тунджа“;
 • Славка Христова Колева – служител на Кметство с. Бояджик;
 • Тонка Георгиева Бъчварова – медицинска сестра от с. Победа.
 1. Почетен знак „Герб на община „Тунджа” – сребърен:
 • Господин Иванов Димитров – личен лекар в селата Безмер, Дражево, Голям Манастир и Генерал Тошево;
 • Димитър Стоянов Илиев – кмет на с. Чарган 1991-1995 г.;
 • Катя Тончева Георгиева – главен специалист в Община „Тунджа“;
 • Кукерска група с. Козарево с ръководител Теодора Стоянова
 • Николина Станева Николова – общественик от с. Ханово на 70 години.

 

Наградените с Решение № 403/ 26.03.2021 г. на общински съвет- „Тунджа“ са:

 1. Почетен знак „Герб на община „Тунджа“ – златен:
 • Кольо Колев -дарител, собственик на строителна фирма „Диана Комерс“;
 • Стоян Варналиев – народен певец роден в с. Генерал Инзово.
 1. Почетен знак „Герб на община „Тунджа“ – сребърен:
 • Иван Динев – дарител от с. Овчи кладенец;
 • Мария Костова – председател на пенсионерски клуб с. Видинци;
 • Пепа Колева – главен специалист в кметство с. Победа;
 • Румен Рашев – дарител от с. Овчи кладенец;
 • Живка Василева, Ирина Стоянова и Тодорка Георгиева от с. Козарево – за осъществяване на безвъзмездна социална дейност в условията на Ковид.

За принос в развитието на общината, със Заповеди на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев, със Знак на Община „Тунджа” – плакет са наградени:

 1. Атанаска Паскова Стоянова – член на Читалищно настоятелство и библиотекар при Народно читалище с. Дражево;
 2. Георги Великов Желязков – общественик от с. Коневец;
 3. Данчо Монев Данев – участник в самодеен фолклорен състав при Народно читалище с. Дражево;
 4. Донка Колева Иванова – гл. специалист в Дирекция „Бюджет и счетоводство“;
 5. Донка Стефанова Сталеваъ- общественик от с. Безмер;
 6. Евелина Иванова Тюфекчиева-Йордановаъ – земеделски производител от с. Стара река;
 7. Михаил Георгиев Михов – председател на кооперация „Зора” в с. Генерал Инзово;
 8. Петко Петров Господинов – кмет на кметство с. Челник;
 9. Петя Стоянова Петкова – счетоводител в дирекция „Местни данъци и такси“;
 10. Роман Христов Колев – мл. полицейски инспектор към РУ „Тунджа“;
 11. Станка Стоева Димитрова – гл. специалист в Дирекция „АТО и С“;
 12. Стойка Панева Георгиева – гл. специалист в кметство с. Кукорево;
 13. Стоян Петров Стоянов – общественик от с. Безмер;
 14. Анжелика Николаева Ляхович – главен инспектор в Община „Тунджа”;
 15. Иван Кънчев Иванов – шофьор в Община „Тунджа“.

Поздравителни адреси за празника бяха получени от: Кристиан Вигенин- народен представител и заместник-председател на 45- то Народно събрание; Димитър Иванов- областен управител на област Ямбол; Валентин Ревански- кмет на община Ямбол; старши комисар Иван Русев- директор на ОДМВР- Ямбол; Националното сдружение на общините в Република България; проф. Иван Върляков- изпълнителен директор на Регионалната асоциация на общините от Тракия; Управителния съвет на Асоциацията на българските градове и региони; Калина Казанджиева- директор на Териториално статическо бюро- Югоизток и от много други приятели на община „Тунджа“.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com