22.03.2023

Община Болярово започва изпълнението на нов проект

Община Болярово надгражда социално-ангажираната си политика като започва изпълнението на проект „Патронажна грижа плюс за нуждаещите се лица от община Болярово“, финансирана от Оперативна програна „Развитие на човешките ресурси“.

Общата стойност на проекта е 392 087 лева и е определена на база броя потребители, обслужвани от услугите в общността в община Болярово.

Изпълнението на проекта ще е 12 месеца и ще е насочено , както към повишаване на капацитета на социалните услуги да работят в условията на кризата, породена от заболяването COVID-19, така и към продължаване на услугата  патронажна грижа в семейна среда за поне 23 лица.

Към социалните заведения в община Болярово вече са разкрити 6 броя работни места. За  неспециализирания персонал е предвидено заплащане на полагания извънреден труд в резултат на предписаните противоепидемични мерки.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com