30.03.2023

Община Болярово дофинансира курс за готвачи на ученици

Девет ученика от Средно училище „Д-р Петър Берон“ започнаха обучение за придобиване на професионална квалификация за „Производство на кулинарни издения и напитки“ в НТС-Елхово. Целта е децата да имат възможност след завършването на образованието си да се реализират на пазара на труда, коментира директорът на учебното заведение Дора Карагьозова.

Самата община Болярово има необходимост и може да е работодател на хора с такава специалност, особено в социалните заведения, където персоналът в голяма част е в пенсионна възраст, допълни кметът на общината Христо Христов. По негово предложение общинските съветници гласуваха от общинския бюджет да бъдат осигурени 1125 лв. за дофинансиране на таксата за курса на учениците. Първата вноска е платена от родителите, по 50 лв. на дете е осигурило и училището.

Инициативата е похвална, защото в средното училище в Болярово отдавна трябваше да се разкрие паралелка с професионална насоченост, която да гарантира реална трудова реализация на учениците, коментираха и общинските съветници и изразиха намерение да подкрепят и други подобни курсове за младите хора от община Болярово.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com