30.03.2023

Рейтинг на активната прозрачност в Ямбол и Сливен

Фондация Програма Достъп до Информация представя днес от 11 часа на онлайн пресконференция резултатите от годишното си проучване на интернет страниците на 563 институции, рейтингите на активната прозрачност за 2021, картата на финансовата и бюджетната прозрачност и интегритета на общините за 2021 и анализ на отговорите на институциите на подадените по електронен път заявления.

В периода 1 март – 29 април 2021 година Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.

Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

В рамките на проучването бяха подадени 563 електронни заявления с искане за предоставяне на актуализирания за 2020 г. списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък бе създадено като задължение с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от края на 2015.

Нивото на прозрачност през 2021 бе оценявано с точки по:

  • 85 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет;
  • 83 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет;
  • и 97 индикатора за общините.

Според проучването, първенството по рейтинг на активната прозрачност държат Министерството на финансите и община Търговище, с най-слаби показатели са областна администрация София и Националният жилищен компенсационен фонд.

В област Ямбол са проучвани Интернет-страниците на 10 институции. С най-добри показатели е община Болярово с 89,6 %, следвана от община Тунджа, Областна администрация и община Ямбол. Повишение на рейтинга показва и Регионално управление на образованието.

В област Сливен резултатите са си подобрили Регионална здравна инспекция и общините Нова Загора и Котел. Първенството с 91,5 % от възможни 100 държи община Сливен.

Резултатите от проучването можете да видите тук.

https://data.aip-bg.org/surveys/FQWA23/

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com