21.03.2023

„СТЕМ обучение в мултикултурна среда“ за ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Веселиново

На 15 и 16 май 2021 година  в град Поморие се проведе  изнесено обучение на тема: „СТЕМ обучение в мултикултурна среда“ за педагогическите специалисти от Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, село Веселиново. Програмата се ръководи от Мариана Банчева, която чрез презентационни и дискусионни методи запозна присъстващите с  целта на срещата. Обучителният панел беше разположен в два блока, структуриран по начин, който провокира участниците към активност, балансиран практически подход, интерактивни форми на работа с обратна връзка. Педагозите бяха запознати със същността на STEM,  STEAM и уменията на XXI век и системата JUMP MATH – педагогически принципи и математика в учебните материали; прилагането на принципите в практиката, инструменти за саморефлексия. Програмата завърши с примерни теми, дейности, предизвикателства и решения, свързани със STEAM обучение в училище.

Макар с по-малко по размер финансиране, тези проекти  имат същите цели като по-големите: създаване на условия за развиване на умения, свързани с творчество в дигиталните технологии; експериментална работа; развиване на инженерно мислене и способности за решаване на проблеми; работа по проекти и задания с практическа насоченост в науките и технологиите. В общата стойност на проекта  се реализира комбинация от строително-ремонтни дейности, обзавеждане, оборудване, обучения на учители и др.

 

Екип на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, село Веселиново

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com