26.03.2023

Кметът Христо Христов: Честит ден на българската община!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ,

На днешния 12 октомври за 22-ра поредна година в България отбелязваме Деня на българската община. Инициативата за това е на Националното сдружение на общините, което през настоящата 2021 г. отбелязва 25 години от своето създаване и на което община Болярово е официален член. А само преди няколко дни с решение на Министерския съвет Денят на българската община бе обявен и за официален празник.
Принципите на местното самоуправление и местната администрация са заложени още в Търновската Конституция (1879г.), в която чл.3 разпределя административно територията на България на окръжия, околии и общини. Целта е възможностите и компетентността на местното самоуправление да бъдат най-широко застъпени в общината, където е пряката и близка връзка с гражданите и с техните интереси.
На 12 октомври 1882 г. в Държавен вестник е публикуван Закон за общините и градското управление, който определя отговорностите на кмета на общината, реда за избиране на общински съвет и неговите правомощия, а година по-късно със Закона за правата на общинските кметски наместници се регламентират и задълженията на кметските наместници да защитават интересите на своите съселяни.
Съвременната Конституция също определя общината като основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Законът за местното самоуправление и местната администрация и другите нормативни актове разширяват задълженията на кметовете на общини, кметовете на населени места и кметските наместници, както и на общинските съветници, но повтарят принципите, заложени от законотворците на Следосвобожденска България за укрепването на местното самоуправление и най-вече на властта, която гражданите – чрез местното самоуправление, упражняват.
Болярово е обявен официално за средище на община с Указ № 794 от 24.09.1949 г. на Президиума на Народното събрание (Обн., ДВ, бр. 224 от 28.09.1949 г.). През годините със статут на общини са били и нашите населени места Стефан Караджово, Мамарчево, Ружица, Попово, Шарково, Воден, Голямо Крушево, Денница.
С Указ № 1942 на Държавния съвет на НРБ от 04.09.1974 г. Болярово е обявен за град, а от 1978 г. общината е и в състав от сегашните 20 населени места.
Независимо от техния статут – общински център, кметства или кметски наместничества, като администрация винаги сме се стараели да разпределяме общинския бюджет и привлечените външни средства реципрочно за всички населени места, така, че за техните жители да бъдат създадени удобства и достъпни услуги.
Днес, 72 години от създаването на Община Болярово като административна структура, ние се гордеем с постигнатите резултати в стремежа ни да предоставяме все повече и по-качествени социални услуги, в работата по подобряване на инфраструктурата и реализирането на проекти, в активността ни за развитието на културата, туризма и спорта, в обслужването на гражданите.
Уважаеми общински съветници,
използвам още веднъж възможността да благодаря за вашата съпричастност и отговорност при гласуването на предложенията на администрацията за решения на различните проблеми, поставени от жителите на община Болярово.
Уважаеми кметове и кметски наместници,
служители и специалисти в общинска администрация,
на вас благодаря за положените усилия, всеотдайност и упоритост, които влагате при изпълнението на служебните си задължения. Всички ние работим, водени от обществения интерес, а наши основни приоритети са развитието на община Болярово и създаването на по-добри условия за живот на нашите съграждани.
Уважаеми съграждани,
обръщам се в днешния ден с благодарност и към вас за активността, която изразихме и чрез Местната гражданска инициатива срещу разрешенията за проучвания и добив на злато на територията на общината, и чрез обществените обсъждания по различни въпроси, и чрез устните и писмени предложения до общинската администрация за реализацията на нови проекти и идеи.
Пожелавам на всички здраве, благополучие и много успехи.
Честит празник!

Христо Христов,
Кмет на Община Болярово

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com