30.03.2023

Определени са местата за поставяне на предизборни материали в Ямбол, за първи път в града са монтирани специални табла за писмени форми на агитация

Със заповед на кмета Валентин Ревански са определени местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Ямбол, които ще бъдат разпространявани от  началото на провеждане на предизборната кампания – 15 октомври, петък, във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители в 47 – то Народно събрание на Република България на 14 ноември 2021 година.

За първи път в централната градска част на Ямбол за поставянето на предизборни агитационни материали /плакати, обръщения и др./  са монтирани специални табла в зелените площи, намиращи се между ул. „Раковска“ и ул. „Търговска“. Целта е да бъде преустановено нерегламентираното лепене на материали върху дървета,  общински фасади на сгради и други места.

Добрата практика е взаимствана от други общини.

Останалите места за предизборни материали са:

– подпорна стена на кръстовището на улиците „Стара планина“ и ул. „Тунджа“;

– подпорна стена под надлеза на ул. „Граф Игнатиев“;

-декоративна стена – табло на ул. „Търговска“ № 22, срещу сградата на НАП;

-транспаранти, билбордове и други материали, предназначени за поставяне върху конструкции за външна реклама, разположени по всички улици от общинската пътна мрежа.

В централна градска част те могат да са с големина не повече от 100 сантиметра ширина и 150 сантиметра дължина. Това важи за зона със следните граници – на изток: ул. „Преслав“ – от кръстовище с ул. „Търговска“ до кръстовище с ул. „Страхил Войвода“; на север: ул. „Страхил Войвода“ – от кръстовище ул. „Преслав“ до кръстовище с ул. „Александър Стамболийски“ и от тази улица до ул. „Константин Иречек“ /Градински мост/; на запад: ул. „Цар Освободител“ – от кръстовище на ул. „Константин Иречек“ до кръстовище на ул. „Бузлуджа“ и от там до кръстовище с ул. „Цар Освободител“ до кръстовище с ул. „Георги Дражев“; ул. „Георги Дражев“ от кръстовище с ул. „Бузлуджа“ до кръстовище с ул. „Цар Иван Александър“; на юг: ул. „Цар Иван Александър“ – от кръстовище с ул. „Георги Дражев“ до кръстовище с ул. „Джон Атанасов“, пл. „Освобождение“ и ул. „Търговска“ – от пл. „Освобождение“ до кръстовище с ул. „Преслав“.

Забранява се поставянето на плакати и други предизборни агитационни материали извън периода на предизборната кампания – от 15 октомври 2021 година, петък, до 24:00 часа на 12 ноември 2021 година, петък.

При провеждане на втори тур на избори за президент и вицепрезидент на Република България предизборната кампания приключва на 19 ноември 2021 година в 24:00 часа.

Забранено е поставянето на предизборни агитационни материали, в това число и транспаранти, на територията на парковете в гр. Ямбол, на сгради и обекти общинска собственост, както и на спирките на градския транспорт, включително и на техните заслони, на дърветата на територията на община Ямбол.

При извършване на агитацията кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни да спазват посочените ограничения, указани в Изборния кодекс и решение 645 – ПВР/НС от 29 септември 2021 година на Централната избирателна комисия: агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота. Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за агитацияабранява, използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната и безопасността на движението или накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите за народни представители. Забранено е унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборния ден, както и поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения и на разстояние, по – малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването. В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

Поставянето на агитационни материали на други места се счита за административно нарушение, освен ако в закон е предвидено друго.

По решение на Районната избирателна комисия кметът на община има право да нареди премахването или изземването на агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на Изборния кодекс, което се осъществява при необходимост със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи. В изборния ден може да се осъществява и по решение на секционните избирателни комисии.

В срок от 7 дни след изборния ден /до 21 ноември 2021 година, неделя/, партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

При провеждане на втори тур на избори за президент и вицепрезидент на Република България агитационните материали следва да бъдат премахнати до 28 ноември 2021 година, неделя.

Агитационните материали трябва да отговарят на изискванията на чл. 183, ал. 1 от Изборния кодекс и горепосоченото решение на ЦИК от 29 септември 2021 година.

Заповедта можете да прочетете в раздел „Избори 14 ноември 2021“ на сайта на Община Ямбол:

https://yambol.bg/uploads/B905559E27E0EAB4D9C6E868A1CDDACD .

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com