30.03.2023

26-то заседание на ОбС – Стралджа

На вниманието нови проектни предложения


На онлайн заседанието, планирано  за 28 октомври т.г., Атанас Киров, кмет на община Стралджа, ще запознае съветниците с две нови проектни предложения на общината: по програма“Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ и по програма „ Опазване на околната среда  и климатични промени“. Очаква се решение  за предоставяне общинските имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване на земеделска земя за стопанската 2021-2022г. Г-н Киров ще поиска съгласие  за предоставяне на безлихвен заем  от бюджета на общината  на СНЦ „МИГ- Стралджа 2016“. Според дневния ред ОбС ще обсъжда още добавяне  на нов обект в поименния списък  на капиталовите разходи, промяна в субсидиите на футболните клубове , ликвидиране на съсобственост чрез продажба, учредяване на ограничено вещно право на  строеж  върху общински имот и др.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com