26.03.2023

Промяната в Болярово е започнала

smart

„Промяната в Болярово е започнала. Благодарение на проектите, предприети от Община Болярово, то днес в града ни се осигуряват все повече работни места, насърчава се предприемаческата дейност и се повишава нивото на социалните услуги. От нас – младите, зависи тази промяна да продължи…“

Това пише в свое есето десетокласничката от СУ „Д-р П. Берон“ Александра Чолакова.

Творбата й, заедно с есетата и рисунките на участниците в конкурсите, обявени от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни по повод Празника на града, бяха събрани в сборника „Моят град“. А самите участници бяха наградени днес от кмета на общината Христо Христов, председателя на Общинския съвет – Болярово Атанас Дженков и заместник-кмета Нина Терзиева. Церемонията по награждаването се проведе в двора на СУ „Д-р П. Берон“ при спазване на всички противоепидемични мерки.

smart
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com