25.03.2023

Необходимост от разкриването на служба по земеделие в Болярово

Необходимостта от разкриването на служба по земеделие в град Болярово беше обсъдена за пореден път от общинските съветници на днешното заседание. В момента има разкрит офис с двама специалисти, но това е само частично разрешение на проблема, тъй като те нямат правомощията на председател да съдействат на земеделските производители, коментира кметът на общината Христо Христов. В изпълнение на решението на Общинския съвет, кметът е изпратил редица писма до редица институции. Последният отговор от Десислава Танева в качеството й на министър на земеделието е от миналата година и в него обобщено се казва, че ще бъдат взети под внимание както броят на производителите, така и всички други фактори, които да обусловят разкриването отново на служба по земеделие в Болярово. На 14 юни т.г. от общината са изпратили ново писмо, отговор до момента няма, отговори кметът Христо Христов на общинския съветник адвокат Димитър Димитров. Всички общински съветници бяха категорични, че ще продължат с настояванията пред съответните институции, тъй като това би улеснило дейността на земеделските производители.

95 % от обработваемата земя в община Болярово се обработва, животните непрекъснато се увеличават, което е похвално на фона на преминалите пандемии, коментира общинският съветник Красимир Григоров.

Кметът Христо Христов припомни, че общинската администрация и общинските съветници съдействат на производителите чрез предоставянето на общинска земя и на пасища. Отдел „ТСУ“ подкрепя инициативите на стопаните за подобряване на инфраструктурата на стопанствата им с ускорени разрешителни процедури. Вече са изградени зърнени бази в някои селища, животновъди от Попово, Ситово и други села подновиха и техниката си чрез проекти пред МИГ „Елхово-Болярово“.

Задължение на общинската администрация и на общинските съветници е да подкрепят производителите, категорични бяха присъстващите и се обединиха, че ще подновят исканията си за разкриването на служба по земеделие в град Болярово.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com