30.01.2023

Георги Георгиев, кмет на община „Тунджа“: Честит Ден на народните будители!

Уважаеми тунджанци,

Честит Ден на народните будители!

В ден като днешния е важно да се върнем към извора, към онази прокламация преди 99 години, с която се предлага празникът да бъде обявен за национален. В нея се иска „този ден да се превърне в празник на големите българи, за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни“ и се казва: „Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот“.

И днес пазим този завет и честваме делото на книжовници, просветители, духовници, борци за национално освобождение, съхранили духовните ценности и лика на българската нация през вековете.

Уважаеми учители, читалищни дейци и будни граждани от община „Тунджа“, днес вие сте съвременните будители, които предавате здравия смисъл на младите, стремежа към духовност и идеали и пазите жив тунджанския дух.

Поклон пред достойното ви дело!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com