02.02.2023

Община „Тунджа“ събира предложения от граждани за бюджет 2022 г.

До 17 ноември всички граждани на община „ Тунджа“ имат възможност да направят предложения какво искат да залегне като обекти в общинския бюджет за следващата година.

Срокът е определен според откритата процедура за разработване и съставяне на проект на общински бюджет за 2022 г., която отри със своя заповед кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев от 1 ноември.

Във фоайето на административната сграда на община „Тунджа“ са изложени бланки за предложения и кутия, в която могат да се поставят.

Кметовете и кметските наместници също са уведомили жителите на техните села за откриването на бюджетната процедура и приемат предложения.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com