03.02.2023

Младежка заетост в община „Тунджа“

Днес – 11.11.2021 г. приключва обучението по проект „Нова възможност за младежка заетост“ за 20 младежи от община „Тунджа“, които ще получат сертификат за завършено обучение. За тях е осигурена допълнително 10-дневна устойчивост и те ще приключат работа на 25.11.2021 г.

Общият брой на наетите по проекта е 23 души, които работят в 15 села на общината и един в Общински съвет „Тунджа“.

От 08.11.2021 г., в селата на община „Тунджа“ са назначени други 16 младежи на длъжност „Работник-поддръжка“ отново по проект „Нова възможност за младежка заетост“.

Работниците ще имат и 14 наставници – специалисти по кметства и кметски наместници, които ще отговарят за изпълняване на дейностите им.

Работните места ще бъдат разпределени в селата: Асеново, Ботево, Голям манастир, Завой, Златари, Козарево, Скалица, Хаджидимитрово, Чарган.

Едно от работните места ще бъде в община „Тунджа“ за поддръжка и озеленяване.

Продължителността на проекта е 6 месеца, на 8-часов работен ден.

От началото на годината до момента има успешно приключил проект „Нова възможност за младежка заетост“ за още 12 лица, на които са издадени сертификати за работници поддръжка.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com