29.03.2023

Церемония „Първа копка“ и пресконференция по повод ремонта на Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол

На 18 ноември 2021 г., четвъртък, пред сградата на Художествена галерия „Жорж Папазов“ се проведе официална церемония „Първа копка“ за започване на строително-монтажните дейности по проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Церемонията започна в 10:00 часа, последвана от пресконференцията по проекта. На церемонията присъстваха кметът на община Ямбол Валентин Ревански, областният управител Георги Чалъков, председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков, заместник-кметовете Михаил Керемидчиев и Енчо Керязов, общински съветници, ръководителят на проекта Евелина Цонева, Никола Маразов, управител на фирмата изпълнител „КОНТРАСТ БИЛДИНГ“ ЕООД, Райна Джамбазова, управител на „ПГМ 28 КОНСУЛТ“ ООД, директорът на ХГ „Жорж Папазов“ Петко Йорданов.

„Може би сте забелязали, че настоящото ръководство на община Ямбол предпочита да не говори много, а да действа, за да работи и да отговори на очакванията на нашите съграждани.

Церемонията „Първа копка“ е задължителен елемент към европейските проекти и ние сме длъжни да я направим, но най-важното е по-какъв начин ще бъде изпълнен този обект и каква ще е оценката на гражданите. Искам да пожелая успех на изпълнителя, който има много изпълнени обекти и сега отново има възможност да покаже високи критерии и качество на работа.

Надявам се, че през лятото на 2023 година ще се съберем отново тук заедно, за да се поздравим с един успешно изпълнен обект. Искам и предварително да се извиня на тези, които живеят или работят в този район за временния дискомфорт, който ще бъде създаден“, с тези думи кметът на Ямбол Валентин Ревански се обърна към всички присъстващи.

Той отправи благодарност към всички, които през годините са работили по проекта и пожела успех на неговия ръководител Евелина Цонева, която на свой ред изтъкна в словото си, че  екипът на Община Ямбол е подготвен и сработен.

Никола Маразов, управител на „КОНТРАСТ БИЛДИНГ“ ЕООД, сподели, че гледа на Ямбол като на свой дом и неговата фирма ще изпълни проекта по най-добрия възможен начин.

Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Стоян отслужи водосвет за успех на начинанието.

Валентин Ревански ритуално преля със светена вода и след това с Никола Маразов направиха първата копка от ремонта.

На последвалата пресконференция, която също се проведе на открито пред галерията поради епидемиологичната обстановка, Евелина Цонева представи подробно проекта пред присъстващите журналисти.

„Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов”- гр. Ямбол“ е в изпълнение на Инвестиционната програма на град Ямбол, група дейности „Културна инфраструктура“. Той е първият в Община Ямбол, който се изпълнява с комбинирано финансиране – чрез безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти, създадени по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Ремонтът на галерията ще продължи 16 месеца – от ноември 2021 г. до февруари 2023 г.

Проектът „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов”- гр. Ямбол“, изпълняван от Община Ямбол, е на стойност 4 225 251,68 лв. Проектът се финансира с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и със средства от финансов инструмент. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3 591 464,68 лв. и с нея ще бъде финансирано изпълнението на строително – монтажните работи. Останалите дейности по проекта– доставка на оборудване и обзавеждане, строителен надзор, авторски надзор, осигуряване на публичност и визуализация, одит и управление, на обща стойност 633 787,00 лв., ще бъдат финансирани чрез финансов инструмент.

Срокът за изпълнение на проекта е до 06.07.2023 г.

Проектът предвижда цялостна реконструкция и модернизация на трите сгради, формиращи комплекса на Художествената галерия, и прилежащото дворно пространство около тях. Проектното решение запазва основните параметри на сградите. При разработване на инвестиционния проект са заложени съвременни технологични решения, инсталации и материали за създаване на оптимални условия за експлоатация на галерията.

Всички помещения ще бъдат основно ремонтирани, сградните инсталации ще бъдат подменени, ще бъдат положени нови фасадни и покривни покрития.

В пределите на топлата връзка е предвидена нова търговска площ.

До всички етажни нива ще бъде осигурен достъп за хора в неравностойно положение.

В експозиционните зали и хранилищата ще бъдат доставени и монтирани ново обзавеждане и оборудване.

Реконструкцията на дворното пространство предвижда обособяване на две зони. Първата е непосредствено пред главния вход на синагогата с подход от ул. „Цар Самуил” и ул. „Цар Симеон”, който осигурява достъп за посетители и на автомобили с обслужващ характер. В близост до главния вход ще бъдат организирани изложби на скулптури на открито, затова се предвижда изграждане на бетонни постаменти и монтаж на пейки за съзерцание. Втората зона ще бъде обособена в задния двор на комплекса, където се предвижда допълнително озеленяване.

След проведени процедури за обществени поръчки са избрани изпълнители на основните дейности по проекта – „КОНТРАСТ БИЛДИНГ“ ЕООД ще изпълнява строително – монтажните работи, „ПГМ 28 КОНСУЛТ“ ООД ще упражнява строителен надзор, а „ЕКСА“ АД ще изпълнява авторски надзор по време на строителството. Предстои избор на изпълнители на дейностите за доставка на обзавеждане и оборудване, както и за извършване на одит на проекта.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com