02.02.2023

В Болярово провеждат обществени допитвания за такса смет и за бюджета

Две важни обществени допитвания до гражданите на община Болярово организира този месец администрацията. През месец декември предстои Общинският съвет да утвърди План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 г. и определяне размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2022 г. в община Болярово. Това по традиция става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации. През месец декември 2021 г. предстои приемането на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 г. и определяне размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2022 г. в община Болярово. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Отправена е покана към всички жители, представители на организации и институции да участват в публичното обсъждане на Плансметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 г., което ще се проведе на 29 ноември от 12.00 часа в пленарна зала на читалище „Възраждане-1912“ гр. Болярово.

Материалите за обсъждане са публикувани на интернет страницата на община Болярово. Екземпляр от същите се предоставя на гражданите и в Центъра за административно обслужване.

Мнения, предложения и становища могат да се изпращат на електронна поща: boliarovokmet@abv.bg.

Със заповед на кмета Христо Христов Община Болярово откри и обществено допитване във връзка с подготовката на Проекта на бюджет на общината за 2022 година. Граждани, представители на бизнеса, на институции и неправителствени организации имат възможност да дадат своите предложения, препоръки или да споделят мнение в кутии, поставени на обществени места. Кампанията ще продължи до 17 декември.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com