01.02.2023

Общински съвет „Тунджа“ актуализира бюджета за 2021 г. заради увеличени приходи

С едноминутно мълчание в памет на загиналите при пожара в Дома за възрастни хора в село Рояк и на жертвите на тежката катастрофа с автобус на автомагистрала „Струма“ започна заседанието на Общински съвет „Тунджа“ в Деня на национален траур.

Общинските съветници актуализираха капиталовите разходи и бюджета на общината за 2021 г. Приходната част на бюджета беше завишена с 414 941 лв., от които 14 941 лв. за държавни дейности – промяна в бюджета на Обединено училище „Васил Левски“ с. Тенево, и 400 000 лв. за местни дейности заради увеличена събираемост от данъчни и неданъчни приходи.

В разходната част 150 000 лв. са насочени за улично осветление за компенсация на увеличената ел. енергия. Със 100 000 лв. е завишена дейността „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, а с 55 000 лв. средствата за спешни кърпежи на пътища преди зимния период. Предвидени са и 95 000 лв. капиталов разход за закупуване на колесен трактор и шредер за нуждите на групата по БКС.

Общинските съветници дадоха съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или обществена трапезария“ за ОСПОХ „Домашен социален патронаж“ с. Победа.

В дневния ред, който включваше 28 точки, общинските съветници се разпоредиха с имоти общинска собственост, одобриха задания за изготвяне на проекти, приеха Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община „Тунджа“, приеха Културния календар за 2022 г. и Годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината за 2022 г.

Отпуснати бяха и еднократни финансови помощи на обща стойност 2500 лв.

По предложение на кмета на общината Георги Георгиев Общински съвет завиши помощта за лечение на онкоболна от с. Кукорево от 700 на 1500 лв.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com