30.03.2023

Община „Тунджа“ отдаде под наем още четири язовира

Още четири язовира отдаде под наем за срок от 10 години община „Тунджа“ на проведения днес – 10 декември, последен за годината търг с явно наддаване.

Язовирът край с. Ботево с площ 83,4 дка достигна годишна наемна цена от 2594 лв., язовирът в землището на с. Голям манастир с площ 17, 6 дка ще се отдава под наем за 567 лв. за година. Най-големият нает язовир в землището на с. Меден кладенец, който е с площ 143,2 дка, достигна годишна наемна цена от 4683 лв., а язовирът край с. Сламино с площ 57,6 дка – 1880 лв., като цените са без ДДС.  Общата годишна наемна цена за четирите язовира е 9260 лв. без ДДС.

Още 33 364, 80 лв. без ДДС ще влязат като приходи от продажби в общината от проведения в началото на декември търг за продажба на имоти общинска собственост.

С най-висока продажна цена  – 8379 лв. е имот с площ 2025 кв. м в с. Тенево с предназначение за комплексно обществено обслужване. Имот за търговска и обслужваща дейност с площ 888 кв. м в с. Роза достигна цена от 5596,50 лв. без ДДС, а масивна едноетажна сграда с площ 55 кв. м и право на строеж със същата квадратура върху терена в с. Маломир се продаде за 5350 лв.

Продадени бяха още четири имота в селата Дражево, Тенево и два в Генерал Инзово, но с по-малка площ и на по-ниски цени.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com