30.03.2023

Община Болярово настоява за разкриване на паралелка за готвачи

Община Болярово и местни фирми предприеха съвместни действия за подсигуряването на необходимите им професионални готвачи, като изразиха готовност да осигурят работа и стипендии на ученици от СУ „Д-р Петър Берон“. Тази професия се оказва все по-търсена през последните години в общината. Близо 90 процента от заетите в кухните на общинските социални заведения са в пенсионна възраст, обясни кметът Христо Христов. Това е и причината общинското ръководство да настоява от години за разкриването на паралелка с професионален профил към СУ „Д-р Петър Берон“. Миналата година общината дофинансира обучението на девет ученика от Средно училище „Д-р Петър Берон“ за придобиване на професионална квалификация за „Производство на кулинарни изделия и напитки“ в НТС-Елхово.
Директорката на учебното заведение Дора Карагьозова вече е подала документи за разкриването на паралелка със специалност „готвач“ за 23 места, подкрепени със заявки от община Болярово и частни фирми за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени професии и специалности от професии. Общинското ръководство заяви официално и готовност да предложи на общинския съвет да се отделят 50 хиляди лева от бюджета през 2022 г. за изграждането на помещение за методическата и практическата подготовка на учениците. Те ще провеждат практически занятия и в общинската столова към СУ „Д-р П. Берон“, в кухните на домашния социален патронаж и в социалните заведения в Болярово, Мамарчево, Малко Шарково и Воден, както и в местни ресторанти. По време на обучението работодателите ще им осигуряват и стипендии.
Целта за разкриването на паралелка с професионална насоченост и конкретно готвачи е децата да имат възможност след завършването на образованието си да се реализират на пазара на труда, коментира директорът на учебното заведение Дора Карагьозова. Миналата есен в училището бе разкрита паралелка за природни науки, местата в която бяха попълнени, но трудовата реализация на децата не е гарантирана по тази специалност.
Очаква се решението и на Регионалното управление на образованието и областната комисия по заетост за разкриването на професионалната паралелка за готвачи.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com