02.02.2023

Отчет на Кмета на Болярово за дейността на администрацията през изминалата година

Кметът на Болярово Христо Христов ще представи отчет за дейността на администрацията през изминалата година пред общинските съветници на 28 януари, в петък. В дневния ред на първото за годината заседание боляровските съветници ще приемат и плана си за работа през 2022-ра, Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода януари 2022 год. – декември 2022 година. Съветниците на Болярово ще гласуват и по предложението на кмета за категоризиране на жилища общинска собственост, според предназначението им, отчет за изпълнение на младежките дейности през в община Болярово за 2021 г. и общински годишен план за младежта за 2022 година, пълномощията на кметските наместници в община Болярово.

Сред важните стратегически документи е Програма за управление на отпадъците на община Болярово за периода 2021 – 2028 година, която преди това беше предложена за обществено обсъждане.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com