29.03.2023

Общински съвет „Тунджа“ гласува продажба на имоти в землището на Безмер за близо 2 млн. лв.

Общински съвет „Тунджа“ гласува единодушно за продажбата на търг на пет съседни имота в землището на с. Безмер с обща начална тръжна цена от 1 966 700 лв. без ДДС. Общинските парцели са с обща площ от 760,731 дка, най-малкият е малко над 40 дка, а най-големият е близо 260 дка.

Съветниците приеха и да бъдат отдадени под наем 6 язовира в землището на селата Болярско, Генерал Тошево, Дражево, Златари и Симеоново с различна площ.

Приети бяха и годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на кмета на община „Тунджа“ за 2021 г. и отчет на председателя на Общински съвет „Тунджа“ за дейността на Съвета за периода юли – декември 2021 г.

Общинските съветници гласуваха и годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.

Останалите точки от дневния ред бяха свързани с разпореждане с общинска собственост, териториално устройство на общинската територия и отпускане на еднократно парично подпомагане. Съветниците одобриха отпускането на еднократни помощи за 20 души на обща стойност 2020 лв.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com