30.01.2023

Работа за 41 младежи в тунджанските села

Община „Тунджа“ има одобрени две заявки за 41 работни места по Проект „Нова възможност за младежка заетост“.

Младите хора ще бъдат назначени на длъжност „Работник-поддръжка“ в 24 села, а едно работно място е за „Младши специалист“ в Общински съвет „Тунджа“.

Работните места ще бъдат разпределени в селата: Ботево, Бояджик, Веселиново, Генерал Инзово, Генерал Тошево, Голям манастир, Гълъбинци, Дряново, Завой, Златари, Кабиле, Калчево, Каравелово, Козарево, Коневец, Крумово, Могила, Овчи кладенец, Робово, Роза, Савино, Скалица, Сламино, Хаджидимитрово.

В момента тече подбор на лицата, а самото назначаване се очаква през месец април.

По същия проект, но по подадена предходна заявка, в 9 села на общината работят 16 младежи, а един в администрацията на община „Тунджа“.

През изминалата година има успешно приключили Проект „Нова възможност за младежка заетост“ за още 52 души, на които са издадени сертификати за работници поддръжка.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com