06.02.2023

„Шел“ спечели търг за бензиностанция в Ямбол

„Шел“ спечели търг с явно наддаване за бензиностанция в Ямбол, месечният наем ще бъде в размер на 14 461 лева с ДДС.  Компанията ще инвестира и 280 000 лева за облагородяване на града


При голямa конкуренция премина търгът за бензиностанцията, намираща се на ул. „Димитър Благоев“ №16, която се отдава под наем от Община Ямбол с построената в имота едноетажна търговска сграда, навес, газостанция и всички подобрения, трайно прикрепени към имота.

Той се проведе днес от 10:00 часа в зала 100 на Община Ямбол. Пет бяха закупените тръжни документации, четири платените такси и трима участници се явиха на търга с явно наддаване, спечелен от компанията „Шел“, която стопанисва обекта от 10 януари 1997 година.

Началната тържна цена за обекта беше 3421.32 с ДДС, като тя достигна до месечен наем от  14 461.32 лева с  ДДС.

Според условията на търга Община Ямбол задължава фирмата допълнително  да инвестира 280 000 лева  – 90 000 лева за изграждане на детска площадка в града и 190 000 лева за създаване на алея за пешеходно и еднопосочно велосипедно движение, монтиране на осветителни тела с поцинковани метални стълбове, озеленяване, монтаж на паркова мебел и облагородяване на района, разположен между двата ръкава на река Тунджа.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com