30.01.2023

Започна данъчната кампания на община „Тунджа“ за 2022 г.

Започна данъчната кампания на община „Тунджа“ за 2022 г. От 14 февруари всички собственици на имоти и на превозни средства в общината вече могат да заплатят задълженията си за местни данъци и такси за тази година.

Плащанията могат да се извършват на касата или чрез ПОС терминал в Центъра за административни услуги в сградата на общината, в 44-те кметства и кметски наместничества в общината, по банков път, чрез EasyPay, чрез ePay или чрез пощенски запис.

Задълженията могат да се плащат изцяло или на две равни вноски в сроковете до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими. До 3 май 2022 г. може да се ползва отстъпка от 5 %, ако задължението бъде платено за цялата година.

До края на 2021 г. са подадени 878 декларации за освобождаване от частта от такса смет, която се събира за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци за имотите, които няма да се ползват през цялата 2022 г.

От дирекция „Местни данъци и такси“ в община „Тунджа“ напомнят, че при възобновяване ползването на тези имоти, собствениците са задължени в двуседмичен срок да подадат при тях декларация, за да им бъдат начислени дължимите такси. За коректността на декларациите проверки по места се извършват ежемесечно от кметовете и кметските наместници.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com