06.02.2023

Заседание на Общински съвет Болярово

Програмата за развитие на читалищната дейност в Болярово е първа точка в дневния ред за заседанието на Общинския съвет, което ще се проведе утре. Съветниците на Болярово ще обсъдят също плана за личностно развитие на децата, отчетите за дейността на съвета и изпълнението на решенията му от общинската администрация през второто полугодие на миналата година, предоставянето на пасища и мери за новата стопанска година.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com