25.03.2023

Община „Тунджа“ ще обнови кухненското оборудване на Домашен социален патронаж с. Победа по проект

05.03.2022 vreme 0

Проектът – „Обновяване и модернизиране на кухненското оборудване в Общинско социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж”, с. Победа, община „Тунджа”, […]

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com