30.01.2023

Опасни язовири в община Тунджа – обект на спътниково наблюдение

Потенциално опасни язовири на територията на община Тунджа са обект на спътниково наблюдение. В момента няма опасност от преливане, но нивата на  водоемите в цялата община се следят денонощно.

77 са язовирите собственост на община Тунджа, на нейна територия са още 27, които бяха прехвърлени за стопанисване от държавата. В момента няма водоеми в критично състояние, но 12-те каскадни язовира са много опасни при интензивни валежи. Това е и причината да започне сателитно наблюдение на най- рисковите, намиращи се в близост до населени места, посочи зам.- кметът Татяна Стоева:

„Ако идва висока вълна те могат да ни предупредят и по този начин да ни предпазят от наводнения, скъсване на язовирни стени. Дойдоха и замериха язовирите Стара река, Могила и Асеново и трите са каскадни.“ 

Наблюдението е превантивна мярка, уточни кметът Георги Георгиев.

„След едно такова предупреждение не са много действията, които могат да се предприемат. Те най- вече са в посока евакуация.“ 

Експерименталното проучване ще продължи през следващите 6 месеца.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com