06.02.2023

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Тунджа за 2022 г

П О К А Н А

Кметът на Община „Тунджа“, на основание чл.84, ал.6, във връзка с ал.4 от Закона за публичните финанси

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“ ЗА 2022г

Обсъждането ще се състои на 23. 03. 2022 г. (сряда) от 10,30 часа  в  залата на I-ви етаж на Община „Тунджа“ – Ямбол.

Поканата за участие се отправя към всички заинтересовани лица и организации при спазване на действащите противоепидемични мерки.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ    / п /    

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”   

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com