02.02.2023

Фестивал „Нощ на прилепите“ ще се проведе в парка на с. Генерал Инзово

На 17.04.2022 г. – неделя, от 12 ч. в парка на с. Генерал Инзово, на сцената пред ресторант „Хризантема“ ще се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“. Фестивалът има четвъртвековна традиция в повече от 30 страни, сред които САЩ, Австралия, България и останалите страни-членки на Европейския съюз. Събитието се организира в подкрепа на опазването на многобройните видове прилепи, повечето от които се срещат и у нас. Програмата е богата. За децата ще бъде поставена куклената пиеса „Слънчев лъч“. За тях ще бъде организирана и тематична игра с награди. Концертната програма включва изпълнение на популярни фолклорни песни и танци на местни състави и ансамбли и рецитал на известната певица Мартинна. В специално обособени места експерти-еколози ще направят демонстрации и ще раздадат информационни материали и сувенири. По време на фестивала ще бъде експонирана изложба от авторски фотографии на застрашените видове прилепи, земноводни и влечуги, обитаващи територията на община „Тунджа“.

Фестивалът се организира от „Клевър солушънс“ ЕООД в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.018-0001 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа, с  бенефициент фондация „Екология, комуникации и общество““, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-3.018 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com